Her kan du sjå kven som skal konfirmere seg denne helga

foto
Konfirmasjonar vil skje både no og til hausten. Desse konfirmantene i vårt dekningsområde skal konfirmerast denne helga eller i neste veke. Foto: Erling Wåge