Firma blir meld til politiet etter brot på reglane om køyre- og kviletid

foto