– Når pasientar skal hentast med helikopter frå ytre del av kommunen vil tid i dei fleste tilfelle ha avgjerande betyding

foto