Vil gjennomføre tilsyn ved anlegget, men kan framleis ikkje seie når det blir

foto