Legger opp til massevaksinering i Nordfjordhallen av smittevernhensyn

foto