Søkte om bruksendring til fritidsbustad, men kommunen vil ikkje gjere unntak

foto
Illustrasjonsfoto av Kalvåg. Foto: Gjert Myrestrand