Når ikkje måla for responstid med ambulanse – Helse Vest verst

foto