Prosjektgruppa: Meinte samanslåing av kjøkken var mogleg – med nokre praktiske tiltak

foto
Kinn kommune har i samband med arbeidet med å redusere tal på sentralkjøkkena i kommunen hatt ei prosjektgruppe som har jobba med ulike sider av gjennomføringa. Konklusjonen deira var at det var mogleg å slå saman kjøkkena – med nokre tilpassingar. Jeanette Jensen er leiar for gruppa. Foto: Svanhild Breidalen