Målform ved denne skulen er ei av berre åtte lokale folkeavstemmingar i år

foto