Professor: Så store skjelv blir registrert berre kvart tiande år