Terje er ny prosjektleiar for skipstunnelen

foto
Terje Skjeppestad vert ny prosjektleiar for Stad skipstunnel. Foto: Foto: Kystverket/Snøhetta/Plomp/Olav Helge Matvik