Slår seg ikkje til ro med svaret frå fiskeriministeren om regionkontoret i Måløy

foto