Leverte sanden: Sjå den nye stranda i naturparken ta form

foto