Av over 1.000 hurtigtestar som blei delt ut viste berre éin teikn til positivt resultat

foto
Kommuneoverlege i Stad kommune, Thomas Vingen Vedeld, er glad for det gode resultatet, men ber samstundes folk om å framleis vere på vakt. Foto: Siri Kolseth