Er det hol i vegen eller manglar skilt der du bur? No kan du enkelt melde dette inn til kommunen

foto
Desse hola er allereie lappa på fylkesveg 617 mellom Måløy sentrum og Raudeberg, men om du ser liknande kan du no melde enklare frå til kommunen. Foto: Svanhild Breidalen