Er det hol i vegen eller manglar skilt der du bur? No kan du enkelt melde dette inn til kommunen

foto