– Vi har jobbet med å få utviklet dette boligfeltet i snart 30 år. Nå skjer det

foto