Mener det er dyrt for unge å kjøpe bolig – nå jobbes det med en mulig løsning