– At Fylkesmannen er så aktiv for å stoppe all utvikling her er overraskande

foto