Vil vurdere lokale tiltak hvis smitten sprer seg

foto