Skal bruke 32,9 millioner på å hjelpe barn og unge

foto