Er i gang med å kjøpe grunn og har så smått starta jobben med å finne dei rette leverandørane

foto
Kystdirektør Einar Vik Arset forteller om god framgang rundt arbeidet med Stad skipstunnel i prosjektstyret. Foto: Lill Haugen/Kystverket