Brannen blussa opp igjen: – Det er observert mørk røyk