Vil beholde båtruta selv for å sikre formidling av kulturhistorien