Kjell har tatt over som fylkesleiar i partiet

foto