Ane-Jørgine og Odd Jonny skal drive kvar sine bedrifter i det store huset dei er i gang med å renovere

foto