Reiarlaget har inngått nytt samarbeid: – Kvifor reise langt når kunnskapen er nær?