Slik ser saklista ut:

 • Godkjenning av innkalling og sakliste

 • Spørsmål

 • Godkjenning av møteprotokoll

 • Refererte skriv og meldingar

 • Orienteringssaker investeringsprosjekter til møtet 01.09.23

 • Høyringssvar - Krav om nullutslepp av klimagassar til ferjer og hurtigbåtar, - Kinn kommune

 • Prisstrategi for båtreiser i Vestland - Innspel frå Kinn kommune

 • Støtte til Midtvegen 615 AS

 • Søknad om fritak frå eigedomsskatt for 2023 etter § 28

 • Mandat - Forprosjekt til Parkeringshus i Bankhola

 • Interpellasjonar