Har bygd om og fornya stasjonen. No er den klar for opning

foto