Opprettar fond for å kunne forskottere spelemidlar til dei som treng det

foto