– Den nye ambulanseordninga har i det store og heile fungert bra

foto