Køyrde utfor med høg promille – bota blei sekssifra