Den gamle kommunale bustaden blir pussa opp – og så flyttar presten inn