Dette synet møtte Karoline og familien på leikeplassen: – Kan ikkje ting få stå i fred?