Understrekar at den smale og farlege fylkesvegen framleis er høgt prioritert

foto