Legane i ytre: – Å fjerne den eine av dei to ambulansane er absolutt det mest ukloke Helse Førde kan gjere

foto
Lotfollah Solaty Kuranloo og Ravikumar Ehambaranathan meiner forslaget om legge ned ambulansetenesta i ytre Bremanger er alvorleg for pasientane, dei sjølve og for rekrutteringa av framtidige legar. Foto: Sindre Blålid Kvalheim