Skal du austover? Sørg for at bilen er riktig skodd