Lakselus og genetisk endring er framleis den største miljørisikoen ved oppdrett – spesielt her