Kommunen ber om svar på om grunnforholdene var undersøkt godt nok og stabiliteten beregnet

foto