Regjeringa opnar for bruk av munnbind på vidaregåande skular, men lektorlag meiner rettleiaren er altfor vag

foto