Viruset set ein stoppar for jubileumsleikane i år også

foto