I løpet av 2020 skal Svein bo i alle fylkene i Norge. Første stopp: Vestland

foto