Hevdar regjeringa kuttar støtta til utsleppsfrie ferjer

foto