Vanskeleg å rekruttere prestar: Mari har tre danske studentar i praksis i sommar