Tror nedgang i oppdrag i sommer kan skyldes to ting