Dette er mannskapet som skal bidra til auka branntryggleik i nabobygda