Barn treng hjelp til å uttrykke seg, men hjelpemiddel blir ikkje brukt