Kristine er ein av fem som har søkt på stillinga: Sjå kven som vil bli kommunedirektør