Etterlyser status på arbeidet med utbetring av flaskehalsen