Naudetatane øvde på trafikkulukke: Har kan du sjå bilde frå øvinga