Sjåføren fekk 4.000 kroner i bot og føretaket 8.000

foto